วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

WW1 at Sea

Victoria Carolan
Pocket Esentials - 2007
ISBN: 978-1-84243-212-9
160 pages - PDF/RAR - 1.5 MB
---------------------------

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจประวัติการยุทธ์ทางเรือในสงครามโลกครั้งที่ 1 แบ่งเป็น 6 บท เริ่้มตั้งแต่การปฏิบัติการทางเรือในช่วงเริ่มเกิดสงคราม, สงครามเรือรังควาน-ยุทธนาวีที่โคโรเนล, ฟอล์คแลนด์ และด๊อกเกอร์แบงค์, การปฏิบัติการทางเรือแถบคาบสมุทรบัลข่าน, การปฏิบัติการของเรือดำน้ำในทะเลบัลติก, ยุทธนาวีที่จัตแลนด์, และการปฏิบัติการของเรืออู จนกระทั่งสิ้นสุดสงคราม.