วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Armored Gun Trucks of the US Army in Iraq


Carl Schulze & Ralph Zwilling
Tankograd Publishing - 2005
PDF - 68 pages - 105 mb