วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Japan 1945


Japan 1945. From Operation Downfall to Hiroshima and Nagasaki
Clayton K.S. Chun
Osprey Publishing- Campaign 200
October 2008 -
English
ISBN: 9781846032844
PDF/ZIP - 96 pages - 37 MB