วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Battleground Europe - Somme The Germans at Beaumont Hamel


Jack Sheldon
Pen & Sword Battleground; illustrated edition edition (18 May 2006)
English
ISBN: 1844154432
PDF - 25 Mb - 157 Pages