วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

MiG-15 all variants


4+ publications - 1997
ISBN: 8090070868
English/Czech
50 pages - PDF - 35.76 Mb