วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Confederate Army 1861-65 (3)


The Confederate Army 1861-65 (3): Louisiana & Texas
Ron Field
Osprey Publishing - Men-at-arms 430
ISBN: 1846030315
48 Pages - PDF - 13 MB