วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Japanese Naval Vessels at the End of World War II


Shizuo Fukui, Christian W Beilstein (Editor)
US Naval Institute Press, 1992
ISBN: 1853671258
172 pages - PDF - 172 Mb