วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Air Launched Doodlebugs


Air Launched Doodlebugs. The Forgotten Campaign
Peter J. C. Smith
Pen & Sword Aviation - Dec 2006
ISBN: 1844154017
English
PDF - 36 Mb - 250 Pages