วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

Osprey - Essential Histories Special 01 - The American Civil War


The American Civil War: This Mighty Scourge of War
Gary W. Gallagher, Stephen D. Engle, Robert K. Krick, Joseph T. Glatthaar
Osprey Publishing
June 20, 2003
ISBN-10: 1841767360
328 Pages - PDF - 21 MB

Fly Model 129 - M110 A2


Polish
PDF
14 pages
11.53 MB

Ideas of Landscape


Matthew Johnson
edition 2006
Publisher: Wiley-Blackwell
ISBN: 1405101598
PDF
264 pages
2.63 Mb

Urban Landscape Perspectives

Springer
2008
ISBN: 3540767983
PDF
160 pages
3 mb

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2552

Concise Encyclopedia of Temperate Tree Fruit


Suman Singha, Tara Baugher
CRC
2003
ISBN: 1560229403
387 pages
PDF/RAR - 2.68 MB