วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Confederate Blockade Runner 1861-65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 092
ISBN-10: 1841766364
ISBN-13: 978-1841766362
edition 2004
PDF
48 pages

Download:

depositfiles (31.13 MB)
filefactory (34.9 MB)
rapidshare (32.64 MB)

German Destroyers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 091
ISBN-10: 184176504X
ISBN-13: 978-1841765044
edition 2003
PDF
48 pages

Download:

filefactory (14 MB)
megaupload (13.3 MB)
rapidshare (14.58 MB)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Napoleonic Naval Armaments 1792-1815


Author: Chris Henry, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 090
ISBN-10: 1841766356
ISBN-13: 978-1841766355
edition 2004
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (17.84 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (18.32 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (18.33 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (18 MB)
ดาวน์โหลด uploading (17.8 MB)

Greek & Roman Artillery 399 BC-AD 363


Author: Duncan Campbell, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 089
ISBN-10: 1841766348
ISBN-13: 978-1841766348
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (12.72 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (13.1 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.71 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (13.1 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13 MB)

British Battlecruisers 1939-45


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 088
ISBN-10: 184176633X
ISBN-13: 978-1841766331
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.08 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.91 MB)
ดาวน์โหลด hotfile (11.1 MB)

Bell UH-1 Huey - Slicks 1962-75


Author: Chris Bishop, Alan Hancock
Osprey Publishing
New Vanguard 087
ISBN-10: 1841766321
ISBN-13: 978-1841766324
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.77 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.75 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.34 MB)

M109 155mm Self-Propelled Howitzer 1960-2005


Author: Steven Zaloga, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 086
ISBN-10: 1841766313
ISBN-13: 978-1841766317
edition 2005
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด bitroad.net (66.19 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (66.18 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (63.04 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (66.19 MB)
ดาวน์โหลด uploading (66.2 MB)

M60 Main Battle Tank 1960-91


Author: Richard Lathrop, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 085
ISBN-10: 1841765511
ISBN-13: 978-1841765518
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (27.67 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (27.67 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (28 MB)

German Light Cruisers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 084
ISBN-10: 1841765031
ISBN-13: 978-1841765037
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.53 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.52 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)
ดาวน์โหลด uploadbox (10.62 MB)

Armored Units of the Russian Civil War

White and Allied


Author: David Bullock, Andrei Aksenov
Osprey Publishing
New Vanguard 083
ISBN-10: 1841765449
ISBN-13: 978-1841765440
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.89 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (11.81 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.25 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.62 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.38 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13 MB)

V-2 Ballistic Missile 1942–52


Author: Steven Zaloga, Robert Calow
Osprey Publishing
New Vanguard 082
ISBN-10: 1841765414
ISBN-13: 978-1841765419
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.89 MB)
ดาวน์โหลด ifile.it (11.8 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (12.15 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)

German Heavy Cruisers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 081
ISBN-10: 1841765023
ISBN-13: 978-1841765020
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด
depositfiles (18.79 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (18.95 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (18.79 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (18.96 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (18.96 MB)

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Chieftain Main Battle Tank 1965–2003


Author: Simon Dunstan, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 080
ISBN-10: 1841767190
ISBN-13: 978-1841767192
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (11.13 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (10.85 MB)
ดาวน์โหลด uploading (10.8 MB)

American Heavy Frigates 1794–1826


Author: Mark Lardas, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 079
ISBN-10: 1841766305
ISBN-13: 978-1841766300
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (12 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.72 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (12.01 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (12.01 MB)

Greek & Roman Siege Machinery 399 BC-AD 363


Author: Duncan Campbell, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 078
ISBN-10: 1841766054
ISBN-13: 978-1841766058
edition
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.07 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.34 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (11.07 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.33 MB)

M24 Chaffee Light Tank 1943–85


Author: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 077
ISBN-10: 1841765406
ISBN-13: 978-1841765402
edition
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (5.5 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (5.52 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (5.55 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (5 MB)
ดาวน์โหลด uploading (5.6 MB)

Napoleon's Guns 1792–1815 (2)

Heavy and Siege Artillery

Author: Rene Chartrand, Ray Hutchins
Osprey Publishing
New Vanguard 076
ISBN-10: 1841764604
ISBN-13: 978-1841764603
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (9.4 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (9.4 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (9.4 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (9.88 MB)
ดาวน์โหลด uploading (9.4 MB)

German Pocket Battleships 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 075
ISBN: 1841765015
edition 2007
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.26 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.87 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (11.26 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (11.26 MB)