วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Chieftain Main Battle Tank 1965–2003


Author: Simon Dunstan, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 080
ISBN-10: 1841767190
ISBN-13: 978-1841767192
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (11.13 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (10.85 MB)
ดาวน์โหลด uploading (10.8 MB)