วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

V-2 Ballistic Missile 1942–52


Author: Steven Zaloga, Robert Calow
Osprey Publishing
New Vanguard 082
ISBN-10: 1841765414
ISBN-13: 978-1841765419
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.89 MB)
ดาวน์โหลด ifile.it (11.8 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (12.15 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)