วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

The M47 and M48 Patton Tanks


Author: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 031
ISBN: 1855328259
ISBN: 9781855328259
edition 1999
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (26.74 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (26.74 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (29.6 MB)
ดาวน์โหลด uploading (26.74 MB)