วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Jagdpanzer 38 Hetzer 1944–45


Author: Hilary Doyle Tom Jentz, Mike Badrocke
Osprey Publishing
New Vanguard 036
ISBN: 1841761354
ISBN: 9781841761350
edition 1996
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (14.57 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (15.3 MB)