วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

The Long Range Desert Group 1940-1945


Author: Robin Jenner, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 032
ISBN: ISBN: 9781855329584
edition 1999
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด rapidshare (11.9 MB)