วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

British Motor Torpedo Boat 1939-45


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 074
ISBN: 1841765007
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด 4shared.com (11.6 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.59 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 1 (11.9 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 2 (12 MB)