วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

The T-34 TankSteven Zaloga, James Grandsen, Mike Chappell
Osprey Publishing
New Vanguard 014
ISBN: 0850453410
edition 1980
PDF
50 pages
ดาวน์โหลด filefactory (9.32 MB)