วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

German Destroyers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 091
ISBN-10: 184176504X
ISBN-13: 978-1841765044
edition 2003
PDF
48 pages

Download:

filefactory (14 MB)
megaupload (13.3 MB)
rapidshare (14.58 MB)