วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Confederate Blockade Runner 1861-65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 092
ISBN-10: 1841766364
ISBN-13: 978-1841766362
edition 2004
PDF
48 pages

Download:

depositfiles (31.13 MB)
filefactory (34.9 MB)
rapidshare (32.64 MB)

German Destroyers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 091
ISBN-10: 184176504X
ISBN-13: 978-1841765044
edition 2003
PDF
48 pages

Download:

filefactory (14 MB)
megaupload (13.3 MB)
rapidshare (14.58 MB)

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Napoleonic Naval Armaments 1792-1815


Author: Chris Henry, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 090
ISBN-10: 1841766356
ISBN-13: 978-1841766355
edition 2004
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (17.84 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (18.32 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (18.33 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (18 MB)
ดาวน์โหลด uploading (17.8 MB)

Greek & Roman Artillery 399 BC-AD 363


Author: Duncan Campbell, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 089
ISBN-10: 1841766348
ISBN-13: 978-1841766348
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (12.72 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (13.1 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.71 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (13.1 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13 MB)

British Battlecruisers 1939-45


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 088
ISBN-10: 184176633X
ISBN-13: 978-1841766331
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.08 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.91 MB)
ดาวน์โหลด hotfile (11.1 MB)

Bell UH-1 Huey - Slicks 1962-75


Author: Chris Bishop, Alan Hancock
Osprey Publishing
New Vanguard 087
ISBN-10: 1841766321
ISBN-13: 978-1841766324
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.77 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.75 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.34 MB)

M109 155mm Self-Propelled Howitzer 1960-2005


Author: Steven Zaloga, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 086
ISBN-10: 1841766313
ISBN-13: 978-1841766317
edition 2005
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด bitroad.net (66.19 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (66.18 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (63.04 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (66.19 MB)
ดาวน์โหลด uploading (66.2 MB)

M60 Main Battle Tank 1960-91


Author: Richard Lathrop, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 085
ISBN-10: 1841765511
ISBN-13: 978-1841765518
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (27.67 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (27.67 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (28 MB)

German Light Cruisers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 084
ISBN-10: 1841765031
ISBN-13: 978-1841765037
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.53 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.52 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)
ดาวน์โหลด uploadbox (10.62 MB)

Armored Units of the Russian Civil War

White and Allied


Author: David Bullock, Andrei Aksenov
Osprey Publishing
New Vanguard 083
ISBN-10: 1841765449
ISBN-13: 978-1841765440
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.89 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (11.81 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.25 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.62 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.38 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13 MB)

V-2 Ballistic Missile 1942–52


Author: Steven Zaloga, Robert Calow
Osprey Publishing
New Vanguard 082
ISBN-10: 1841765414
ISBN-13: 978-1841765419
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.89 MB)
ดาวน์โหลด ifile.it (11.8 MB)
ดาวน์โหลด Ifolder.ru (12.15 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11 MB)

German Heavy Cruisers 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 081
ISBN-10: 1841765023
ISBN-13: 978-1841765020
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด
depositfiles (18.79 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (18.95 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (18.79 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (18.96 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (18.96 MB)

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Chieftain Main Battle Tank 1965–2003


Author: Simon Dunstan, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 080
ISBN-10: 1841767190
ISBN-13: 978-1841767192
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (11.13 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (10.85 MB)
ดาวน์โหลด uploading (10.8 MB)

American Heavy Frigates 1794–1826


Author: Mark Lardas, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 079
ISBN-10: 1841766305
ISBN-13: 978-1841766300
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (12 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.72 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (12.01 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (12.01 MB)

Greek & Roman Siege Machinery 399 BC-AD 363


Author: Duncan Campbell, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 078
ISBN-10: 1841766054
ISBN-13: 978-1841766058
edition
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.07 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.34 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (11.07 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.33 MB)

M24 Chaffee Light Tank 1943–85


Author: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 077
ISBN-10: 1841765406
ISBN-13: 978-1841765402
edition
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (5.5 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (5.52 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (5.55 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (5 MB)
ดาวน์โหลด uploading (5.6 MB)

Napoleon's Guns 1792–1815 (2)

Heavy and Siege Artillery

Author: Rene Chartrand, Ray Hutchins
Osprey Publishing
New Vanguard 076
ISBN-10: 1841764604
ISBN-13: 978-1841764603
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (9.4 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (9.4 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (9.4 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (9.88 MB)
ดาวน์โหลด uploading (9.4 MB)

German Pocket Battleships 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 075
ISBN: 1841765015
edition 2007
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.26 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.87 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (11.26 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (11.26 MB)

British Motor Torpedo Boat 1939-45


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 074
ISBN: 1841765007
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด 4shared.com (11.6 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.59 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 1 (11.9 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 2 (12 MB)

M4 (76mm) Sherman Medium Tank 1943-65


Author: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 073
ISBN-10: 1841765422
ISBN-13: 978-1841765426
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (12.28 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (14 MB)

Austrian Napoleonic Artillery 1792-1815


Author: David Hollins, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 072
ISBN-10: 184176499X
ISBN-13: 978-1841764993
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด filefactory (11.21 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (6 MB)

German Battleships 1939-45


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 071
ISBN: 1841764981
edition 2003
PDF
48 pages
ดาวน์โหลด depositfiles (12.01 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.58 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (12.01 MB)
ดาวน์โหลด uploading (12.01 MB)

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

The Pirate Ship 1660-1730


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 070
ISBN-10: 1841764973
ISBN-13: 978-1841764979
edition 2003
PDF
96 pages

ดาวน์โหลด filefactory (13.18 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.6 MB)

Medieval Siege Weapons (2)

Byzantium, the Islamic World & India AD 476-1526
Author: David Nicolle, Sam Thompson
Osprey Publishing
New Vanguard 069
ISBN-10: 1841764590
ISBN-13: 978-1841764597
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (42.28 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.85 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (42.29 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (42.29 MB)

Centurion Universal Tank 1943–2003


Author: Simon Dunstan, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 068
ISBN-10: 184176387X
ISBN-13: 978-1841763873
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (21.76 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (22.38 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (21.76 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (22.38 MB)

Panther Medium Tank 1942–45


Author: Steven Heart, Jim Laurier
Osprey Publishing
New Vanguard 067
ISBN-10: 1841765430
ISBN-13: 978-1841765433
edition 2006
PDF
80 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (10.3 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (10.17 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (10.21 MB)

Napoleon's Guns 1792–1815 (1)

Field Artillery
Author: Rene Chartrand, Ray Hutchins
Osprey Publishing
New Vanguard 066
ISBN-10: 1841764582
ISBN-13: 978-1841764580
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (23.07 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (21.98 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (23.07 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (23.07 MB)

British Napoleonic Artillery 1793-1815 (2)

Siege and Coastal Artillery

Author: Chris Henry, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 065
ISBN-10: 1841764779
ISBN-13: 978-1841764771
edition
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (10.49 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.21 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (10.49 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (10.49 MB)

Confederate Raider 1861–65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 064
ISBN-10: 1841764965
ISBN-13: 978-1841764962
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (12.58 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.98 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (12.58 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (12.58 MB)

Fighting Ships of the Far East (2)

Japan and Korea AD 612-1639
Author: Stephen Turnbull, Wayne Reynolds
Osprey Publishing
New Vanguard 063
ISBN: 1841764787
edition 2003
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (40.38 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (9.7 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (40.38 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (40.38 MB)

Renaissance War Galley 1470-1590


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 062
ISBN-10: 1841764434
ISBN-13: 978-1841764436
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (20.04 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (19.09 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (22.77 MB)
ดาวน์โหลด uploading (20 MB)

Fighting Ships of the Far East (1)

China and Southeast Asia 202 BC-AD 1419

Author: Stephen Turnbull, Wayne Reynolds
Osprey Publishing
New Vanguard 061
ISBN: 1841763861
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (36.04 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (34.34 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (36.04 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (36.04 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (40.1 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (5.5 MB)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

British Napoleonic Artillery 1793-1815 (1)

Field Artillery

Author: Chris Henry, Brian Delf
Osprey Publishing
New Vanguard 060
ISBN-10: 1841764760
ISBN-13: 978-1841764764
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (22.32 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (20.99 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (22 MB)

German E-boats 1939-45


Gordon Williamson, Ian Palmer
Publisher: Osprey Publishing
New Vanguard 059
edition 2002
48 Pages
ISBN-10: 1841764450
ISBN-13: 978-1841764450
PDF

ดาวน์โหลด depositfiles (17.91 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (17.97 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (24.28 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (18 MB)
ดาวน์โหลด uploading (17.9 MB)

Medieval Siege Weapons (1)

Western Europe AD 585-1385

Author: David Nicolle, Sam Thompson
Osprey Publishing
New Vanguard 058
ISBN-10: 1841762350
ISBN-13: 978-1841762357
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (13.26 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.63 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (13.27 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (13.27 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (14.44 MB)

M10 and M36 Tank Destroyers 1942-53


Author: Steven Zaloga, Peter Sarson
Osprey Publishing
New Vanguard 057
ISBN-10: 1841764698
ISBN-13: 978-1841764696
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด bitroad.net (33.33 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (38.54 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (38.53 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (33.33 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (34.94 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (40.44 MB)

Union River Ironclad 1861-65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 056
ISBN-10: 1841764442
ISBN-13: 978-1841764443
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (10.74 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (10.74 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12.55 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11.26 MB)

Kriegsmarine U-Boats 1939-45 (2)


Gordon Williamson, Ian Palmer
Publisher: Osprey Publishing
New Vanguard 055
2002
48 Pages
ISBN-10: 1841763640
ISBN-13: 978-1841763644
PDF

ดาวน์โหลด depositfiles (22.63 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (22.63 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (22.63 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.25 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (30.28 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (22.63 MB)

Infantry Mortars of WWII


Author: John Norris, Robert Calow
Osprey Publishing
New Vanguard 054
ISBN-10: 1841764140
ISBN-13: 978-1841764146
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (22.77 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (22.18 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (22.77 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (24.95 MB)
ดาวน์โหลด uploading (22.88 MB)

M8 Greyhound Light Armored Car 1941-91


Author: Steven Zaloga, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 053
ISBN-10: 184176468X
ISBN-13: 978-1841764689
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (15.68 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (15.59 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (15.68 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (16.34 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (15.68 MB)

Cadillac Gage V-100 Commando 1960-71


Richard Lathrop, John Mc.Donald
Publisher: Os Publishing
New Vanguard 052
2002
48 Pages
ISBN: 1841764159
PDF

ดาวน์โหลด depositfiles (12.62 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (13.09 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (12.62 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13.74 MB)
ดาวน์โหลด uploading (12.6 MB)

Kriegsmarine U-boats 1939-45 (1)


Gordon Williamson, Ian Palmer
Publisher: Osprey Publishing
New Vanguard 051
2002
48 Pages
ISBN: 1841763632
PDF

ดาวน์โหลด depositfiles (13.87 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (13.87 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (13.88 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (14.54 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (14.55 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (13.88 MB)

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

U-boats of the Kaiser's Navy


Author: Gordon Williamson, Ian Palmer
Osprey Publishing
New Vanguard 050
ISBN: 1841763624
ISBN: 9781841763620
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (12.25 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12.31 MB)
ดาวน์โหลด uploadbox (11.08 MB)
ดาวน์โหลด uploading (11.6 MB)

Mississippi River Gunboats of the American Civil War 1861–65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 049
ISBN: 1841764132
ISBN: 9781841764139
edition 2006
PDF
96 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (11.31 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (13 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (5 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11.9 MB)

The 25-pounder Field Gun 1939–72


Author: Christ Henry, Mike Fuller
Osprey Publishing
New Vanguard 048
ISBN: 1841763500
ISBN: 9781841763507
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (10.9 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (12 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (12 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (11.4 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (48.5 MB)

Viking Longship


Author: Keith Durham, Steve Noon
Osprey Publishing
New Vanguard 047
ISBN: 1841763497
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (32 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (30 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (32 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (11.6 MB)
ดาวน์โหลด uploading (30 MB)

88 mm FlaK 18/36/37/41 & PaK 43 1936–45


Author: John Norris, Mike Fuller
Osprey Publishing
New Vanguard 046
ISBN: 1841763411
ISBN: 9781841763415
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด 4shared.com (14 MB)
ดาวน์โหลด ifolder.ru (13.29 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles (13.95 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (14 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (13.95 MB)
ดาวน์โหลด uploading (14 MB)

Union Monitor 1861–65


Author: Angus Konstam, Tony Bryan
Osprey Publishing
New Vanguard 045
ISBN: 1841763063
ISBN: 9781841763064
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles 1 (11.4 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles 2 (12.5 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (11.4 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare (16 MB)

Siege Weapons of the Far East (2)

AD 960–1644
Author: Stephen Turnbull, Wayne Reynolds
Osprey Publishing
New Vanguard 044
ISBN: 1841763403
edition 2002
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles 1 (32.19 MB)
ดาวน์โหลด depositfiles 2 (34.33 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (34.34 MB)
ดาวน์โหลด megaupload (32.19 MB)
ดาวน์โหลด sharingmatrix (32 MB)

Siege Weapons of the Far East (1)

AD 612–1300
Author: Stephen Turnbull, Wayne Reynolds
Osprey Publishing
New Vanguard 043
ISBN: 184176339X
ISBN: 9781841763392
edition 2001
PDF
48 pages

ดาวน์โหลด depositfiles (32 MB)
ดาวน์โหลด filefactory (32 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 1 (32 MB)
ดาวน์โหลด rapidshare 2 (37 MB)