วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2552

Osprey - Essential Histories Special 01 - The American Civil War


The American Civil War: This Mighty Scourge of War
Gary W. Gallagher, Stephen D. Engle, Robert K. Krick, Joseph T. Glatthaar
Osprey Publishing
June 20, 2003
ISBN-10: 1841767360
328 Pages - PDF - 21 MB