วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2552

MiG-15 in action


Hans-Heiri Stapfer
Squadron/Signal Publications - 1992 - Aircraft No. 116
ISBN: 0897472640
English
52 pages - PDF - 35.34 Mb