วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Modern Firearm Silencers


J David Truby
Paladin Press - March 1992
English
ISBN: 0873646665
PDF - 27 Mb - Page 109