วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Anatomy of the Ship - Aircraft Carrier Intrepid


John Roberts
Conway Maritime Press Ltd (February 19, 2004)
ISBN-10: 0851779662
Eng | PDF | 68 Mb | Page 99