วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Anatomy of the Ship – Escort Carrier USS Gambier Bay


Al Ross
English
ISBN: 1557502358
PDF - 59 Mb - Page 113