วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Afrika Korps 1941-42


Afrika Korps. German military operations in the Western Desert, 1941-42
Peter Chamberlain & Chris Ellis
Almark Publishing Co. Ltd
1971
ISBN: 0855240180
32 Pages - PDF - 19 MB