วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Dwight D. Eisenhower: A Man Called Ike


Lerner Publications
ISBN: 082254900X
edition 1989
PDF - 128 pages - 2.90 MB