วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

U-Boat Warfare. The Evolution of the Wolf Pack


Jak P. Mallman Showell
US Naval Institute Press (November 2002)
English
ISBN: 1557500010
PDF - 26 Mb - 160 Pages