วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Regia Marina - Italian Battleships of WWII


Erminio Bagnasco, Mark Grossman
Pictorial Histories Publishing
English
ISBN: 0933126751
74 pages - PDF - 22 MB