วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Daily Life during the French Revolution


James M. Anderson
(The Greenwood Press Daily Life Through History Series)
Greenwood Press - 2007
ISBN: 0313336830
296 pages - PDF - 7.23 MB