วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Armies of Ivan the Terrible


Armies of Ivan the Terrible: Russian Troops 1505-1700
David Nicolle, Viacheslav Shpakovsky
Osprey Publishing - Men-at-arms 427
2006
ISBN: 1841769258
48 Pages - PDF - 14 MB