วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

the Corporate Finance Handbook, 3rd Edition


The CBI Skills and Training Handbook 3rd Edition
Jonathan Reuvid, Mark Parkinson
Kogan Page
2001
ISBN: 0749433752
288 Pages - PDF - 7.40 MB