วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Soviets as Naval Opponents 1941-1945


Friedrich Ruge
English
PDF - 81 Mb - 219 Pages