วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Waffen-Arsenal 181 - Panzerkampfwagen 38(t) im Einsatz


Wolfgang Fleischer
Podzun-Pallas-Verlag 1999
ISBN: 3790906867
German
PDF - 52 pages - 69.8 MB