วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Roman Theatres: An Architectural Study


Frank Sear
Oxford Monographs on Classical Archaeology
Oxford University Press, USA 2006
ISBN-10: 0198144695
534 Pages - PDF - 27.3 MB