วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Destroyers the World War Two vol.1

"BS" Firma Wydawniczo-Handlowa - 2000
Slawomir Brzezinski, Grzegorz Nowak, Piotr Wisniewski
Polish
ISBN: 83-87918-04-0
54 pages - 71 MB
jpg (300 dpi) 1962x2826 scan templum

หนังสือจากค่าย "BS" Firma Wydawniczo-Handlowa ดังนั้นจึงเป็นภาษาโปล ครับ. แต่รูปและภาพลายเส้นผังของเรือเยอะดี เหมาะสำหรับผู้สนใจทำโมเดล.
สำหรับเล่มนี้นำเสนอ เรือพิฆาต 3 ลำครับ คือ USS Gendreau (ชั้น Buckley) ซึ่งเรือชั้นนี้หน้าตาคล้ายๆ กับเรือปิ่นเกล้าของเรา
เรือลำที่สองคือ เรือพิฆาต Matsu (มะสึ) ซึ่งเป็นเรือพิฆาตคุ้มกันของจักรพรรดินาวีญี่ปุ่น สร้างราวๆ ปลายๆ สงคราม.
และลำที่สาม คือ HMS Brissenden แห่งรา่ชนาวีอังกฤษ เป็นเรือฟริเกต ชั้น Hunt IV.