วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Modelik 2008-15 - Giuseppe Garibaldi

JPEG - 14 pages - 73 Mb

หนังสือโมเดลกระดาษ - เรือลาดตระเวนเบา Giuseppe Garibaldi ของ ทร.อิตาลี.

เรือลำนี้อยู่ในชั้น Condottieri ระวางขับน้ำ 9,600 ตัน ยาว 187 เมตร ความเร็ว 33 น๊อต ติดปืน 6 นิ้ว 10 กระบอก, ปืน 4 นิ้ว 8 กระบอก, ปืนต่อสู้อากาศยาน 37 มม. 8 กระบอก, ปืนกล 13.2 มม. 8 กระบอก. ตอร์ปิโด 21 นิ้ว 6 ท่อ.

เรือลำนี้ร่วมปฏิบัติการในยุทธนาวีสำคัญๆ หลายครั้งตั้งแต่ปี 1940-1942 จนกระทั่งสิ้นสุดสงคราม หลังสงครามแล้วได้รับการดัดแปลงปรับปรุงเป็นเรือลาดตระัเวนติดอาวุธปล่อยนำวิถีในปี 1953 และเป็นเรือธงของ ทร.อิตาลี ในปี 1961 จนกระทั่งปลดประจำการในปี 1971.