วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

War in Late Antiquity


A. D. Lee
Blackwell Publishing - Ancient World at War
English - 2007 - 309 pages -
ISBN: 978-0-631-22925-4 - PDF/RAR - 2.33 MB