วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Modelik 2008-16 - SMS Helgoland


JPEG | pages 12 | 30,7 Mb

หนังสือโมเดลเรือกระดาษ - เรือลาดตระเวนเบา Helgoland เป็นเรือลาดตระเวนความเร็วสูง (Rapidkreuzer) ชั้น Novara มีบทบาทในปฏิบัติการโจมตีช่องแคบ Otranto ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรทำการปิดอ่าวกองทัพเรือออสเตรียอยู่

เรือลาดตระเวนเบาชั้นนี้มีระวางขับน้ำ 4 พันตัน ยาว 130 เมตร ความเร็วสูงสุด 27 น๊อต ติดปืน 100 มม. 9 กระบอก, ปืน 70 มม. 1 กระบอก ตอร์ปิโด 533 มม. 6 ท่อ.