วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Confederate Submarines and Torpedo Vessels 1861-65


Angus Konstam
Osprey Publishing - 2004
48 Pages - PDF/RAR - 12 MB
ISBN: 1841767204