วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Royal Air Force Bomber Command and Its Aircraft. v.1:1936-40


James Goulding, Philip John Richard Moyes
Benham and Company - 1968
ISBN: 071100627X
65 Pages - PDF - 51 MB