วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Shamrock Battalion in the Great War


Martin J. Hogan
University of Missouri Press - 2007
English - 143 pages - PDF/RAR - 1.42 MB
ISBN: 978-0-8262-1710-3