วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Retreat to the Reich: The German Defeat in France, 1944


Samuel W. Mitcham, Jr. - Praeger Publishers - English - 2000 - 302 pages - ISBN: 0–275–96857–X - PDF/RAR - 1.45 MB