วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Japan before Perry. A Short HistoryUniversity of California Press
ISBN: 0520254074
edition 2008
PDF/RAR - 260 pages - 4.17 MB