วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

Anatomy of the Ship - The Type XXI U-boat


Fritz Kohl, Eberhard Rossler
Publisher: Naval Institute Press 1991
127 Pages
ISBN: 1557508291
PDF
72 MB

ตาวน์โหลด Depositfiles
ตาวน์โหลด Megaupload
ดาวน์โหลด uploading.com