วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Spars, rigging and sails of ships XVIII Century (Rus)


K.H. Marquardt


from Bemastung und Takelung
von Schiffen
des 18.Jahrhunderts


Russian - DJVU - 289 pages - 3.49 MB

ดาวน์โหลด