วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Shenandoah Valley Campaign of 1864


Gary W. Gallagher -
University of North Carolina Press
Military Campaigns of the Civil War
2006
English
ISBN: 978-0-8078-3005-5
415 pages - PDF/RAR - 6.93 MB