วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2552

The Role of Experimentation in Building Future Naval Forces


National Research Council
Publisher: National Academies Press
ISBN: 0309088739
2004 edition
PDF - 254 Pages - 1.39 MB