วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Resistance Warfare 1940-45


Carlos Jurado
Osprey Publishing - Men-at-arms 169
ISBN: 085045638X
English - 48 pages - PDF/RAR - 23.6 MB