วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Puma and Other German Heavy Reconnaissance Vehicles


Schiffer Publishing
1994
ISBN: 0887406807
52 pages - PDF - 4.39 MB