วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2552

P-47 Thunderbolt in Action - Aircraft No. 67


Larry Davis
Squadron/Signal Publications
ISBN: 089747161X
1985
PDF/RAR - 50 pages - 11.9 MB